REGULAMIN FIRMY KATRONIC

 

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki współpracy, realizacji zamówień oraz reklamacji firmy Katronic.
 

 

1. Strona internetowa katronic.net.pl prowadzona jest przez firmę KATRONIC z siedzibą w Dzietrzkowicach przy ul. Tysiąclecia 96

 

2. Sprzedażą towarów zamówionych przez stronę internetową katronic.net.pl zajmuje się sklep komputerowy KATRONIC znajdujący  
    się w Dzietrzkowicach.

 

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją klienta postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienia można składać
    drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@katronic.net.pl lub telefonicznie pod numerem tel +48 607 208 518

 

4. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

 

5. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez firmę Katronic zamówienia do realizacji. Zamówienie można uznać     za          
    zaakceptowane do realizacji w przypadku kiedy klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez dział
    realizacji zamówień.
 

6. Wszystkie ceny podawane są wartościami netto wyrażonymi w PLN, USD i EURO do których należy doliczyć  23% podatku VAT.     
    W przypadku cen podawanych w walucie USD lub EURO, wartość PLN przeliczana jest zgodnie z kursem sprzedaży dewiz USD
    lub EURO w  banku ING Bank Śląski  w dniu złożenia zamówienia. Kontrahent może dokonać płatności w walucie USD lub EURO
    na wskazane walutowe konto bankowe.

 

7. Cena w przypadku towaru wysyłanego do klienta kurierem zostanie powiększona o koszt wysyłki. Koszt ten jest każdorazowo
    podawany w czasie składania zamówienia i akceptowany przez klienta. Koszt zależy od ilości i wielkości wysyłanego towaru.
    Firma KATRONIC współpracuje z firmą kurierską DHL.

 

8. Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby ceny podane podczas składania zamówienia odpowiadały rzeczywistości.
    Zastrzegamy sobie jednak prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku błędnego podania ceny (np. rażąco niskiej) na skutek
    błędu technicznego lub ludzkiego.

 

9. Podczas składania zamówienia należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające rzeczywistości. Duże znaczenie posiada
    podanie prawidłowego numeru telefonu oraz e-maila celem potwierdzenia zamówienia przez obsługę działu zamówień 
    i wprowadzenia ewentualnych korekt.

 
10. O przyjęciu zamówienia klient informowany jest poprzez e-maila z działu realizacji zamówień.

 

11. Klient posiada do wyboru odbiór zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy Katronic  w ustalonym wcześniej terminie lub
      przesłanie go kurierem do wskazanej lokalizacji w Polsce.

 

12. Należność za zamówienie należy przelać po jego potwierdzeniu na rachunek bankowy podając numer zamówienia otrzymany
      po jego złożeniu.
     
      Firma Katronic proponuje swoim klientom kilka możliwości zapłaty za towar:
      - przelewem w terminie 7, 14, 21, 28, 60 dni od daty otrzymania towaru na podstawie faktury VAT
      - przedpłata 100% na podstawie faktury pro-forma
      - 50/50 (przedpłata 50% na podstawie faktury pro-forma. Pozostała płatność 50% po dostawie towaru w terminie 14 dni od daty 
        dostawy towaru)
      - za pobraniem

 

13. W przypadku braku towaru lub konieczności dłuższego oczekiwania na jego sprowadzenie klient zostanie poinformowany
      telefonicznie lub e-mailem.

 

14. Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby jak najszybciej zrealizować zamówienie złożone przez klienta.
      Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od 4 do 30 dni.

 

15. Do każdej paczki dodawany jest dokument potwierdzający sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT. Firma Katronic może wysłać
      fakturę elektroniczną poprzez e-mail po wcześniejszym ustaleniu takiej opcji z klientem.

 

16. Towary sprzedawane przez firmę KATRONIC są wysokiej jakości. Są magazynowane i pakowane w warunkach zapewniających
      ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.

 

17. Nasza firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo i ilościowo promocji wybranych towarów.

 

18. Towary przedstawiane na stronie internetowej są objęte gwarancją (poza materiałami eksploatacyjnymi). Klient otrzyma dokument
      gwarancji – paragon lub fakturę. W zależności od specyfiki towaru będzie to gwarancja realizowana przez KATRONIC lub
      tzw. gwarancja producenta gdzie wsparcie gwarancyjne oferuje bezpośrednio producent. Gwarancja wynosi od 12 do 36 miesięcy.

 

19. Towar poddawany nieautoryzowanym przeróbkom lub mechanicznie uszkodzony przez klienta traci prawa gwarancyjne.
      Więcej szczegółów o procedurze składania gwarancji znajduje się w warunkach gwarancyjnych, którą otrzymuje klient przy zakupie.

 

20. Reklamacja rozpatrywana jest przez firmę Katronic w terminie od 14 do 30 dni roboczych. Uszkodzony towar należy odesłać na
      adres siedziby firmy Katronic na koszt klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz opis
      uszkodzenia. W przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu. Naprawiony towar zostanie wysłany do
      klienta na koszt firmy Katronic. Jeśli klient posiada jakiekolwiek zastrzeżenia powinien powiadomić dział serwisu pod numerem
      telefonu +48 607 196 651  lub e-mailem: serwis@katronic.pl w terminie nie później niż 7 dni.

 

21. Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby opisy i specyfikacje towarów znajdujących się na stronie internetowej były
      jak najbardziej wierne, dokładne i aktualne. KATRONIC nie odpowiada za ewentualne błędy i sugeruje kontakt z działem handlowym w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 

22. KATRONIC stara się aby zamieszczone zdjęcia produktów przedstawiały dokładnie sprzedawany towar. Czasami jednak mogą one
      się w nieznaczny sposób różnić od oryginału. Intencją zamieszczenia tego typu zdjęć jest jedynie przybliżenie klientowi wyglądu
      oferowanego produktu.

 

23. Zwrot towaru zakupionego przez Internet  jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Towar powinien zostać odesłany w stanie
      nienaruszonym na koszt kupującego do siedziby firmy KATRONIC.

 

24. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

25. W sytuacjach konfliktowych firma KATRONIC będzie dążyła do ich polubownego załatwienia. Gdy okaże się to niemożliwe spór
      będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby KATRONIC.

 

26. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej między klientami a firmą
      KATRONIC. Regulamin jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej oraz przytaczany w korespondencji
      potwierdzającej fakt złożenia zamówienia w formie linka do odpowiedniej witryny.

 

27. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kanałami komunikacji wymienionymi na stronie "Kontakt".

 

KATRONIC

8:00-16:00

+48 607 196 651

+48 607 208 518

KATRONIC

Produkty

E-mail

info@katronic.net.pl

Telefon

+48 607 208 518

+48 607 196 651

KATRONIC
ul. Tysiąclecia 96
98-432 Dzietrzkowice
www.katronic.net.pl

Adres firmy