REGULAMIN FIRMY KATRONIC

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki współpracy, realizacji zamówień oraz reklamacji firmy KATRONIC.
1. Strona internetowa katronic.net.pl prowadzona jest przez firmę KATRONIC z siedzibą w Dzietrzkowicach przy ul. Tysiąclecia 96.

2.
Sprzedażą towarów zamówionych przez stronę internetową katronic.net.pl zajmuje się sklep komputerowy KATRONIC znajdujący się w Dzietrzkowicach.

3.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją klienta postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@katronic.net.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48 607 208 518

4.
Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5.
Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez firmę KATRONIC zamówienia do realizacji. Zamówienie można uznać za zaakceptowane do realizacji w przypadku, kiedy klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez dział realizacji zamówień.

6. Wszystkie ceny podawane są wartościami netto wyrażonymi w PLN, USD i EURO do których należy doliczyć 23% podatku VAT.    
W przypadku cen podawanych w walucie USD lub EURO, wartość PLN przeliczana jest zgodnie z kursem sprzedaży dewiz USD lub EURO w banku Nest Bank w dniu złożenia zamówienia. Kontrahent może dokonać płatności w walucie USD lub EURO na wskazane walutowe konto bankowe.

7.
Cena w przypadku towaru wysyłanego do klienta kurierem zostanie powiększona o koszt wysyłki. Koszt ten jest każdorazowo podawany w czasie składania zamówienia i akceptowany przez klienta. Koszt zależy od ilości i wielkości wysyłanego towaru.
Firma KATRONIC współpracuje z firmą kurierską DHL.

8.
Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby ceny podane podczas składania zamówienia odpowiadały rzeczywistości. Zastrzegamy sobie jednak prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku błędnego podania ceny (np. rażąco niskiej) na skutek błędu technicznego lub ludzkiego.

9.
Podczas składania zamówienia należy podać wszystkie wymagane dane odpowiadające rzeczywistości. Duże znaczenie posiada podanie prawidłowego numeru telefonu oraz e-maila celem potwierdzenia zamówienia przez obsługę działu zamówień i wprowadzenia ewentualnych korekt.

10. O przyjęciu zamówienia klient informowany jest poprzez e-maila z działu realizacji zamówień.

11.
Klient posiada do wyboru odbiór zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy KATRONIC w ustalonym wcześniej terminie lub przesłanie go kurierem do wskazanej lokalizacji w Polsce.

12.
Należność za zamówienie należy przelać po jego potwierdzeniu na rachunek bankowy podając numer zamówienia otrzymany po jego złożeniu.
    
Firma KATRONIC proponuje swoim klientom kilka możliwości zapłaty za towar:
  • przelewem w terminie 7, 14 dni od daty otrzymania towaru na podstawie faktury VAT
  • przedpłata 100% na podstawie faktury pro-forma
  • 50/50 (przedpłata 50% na podstawie faktury pro-forma. Pozostała płatność 50% po dostawie towaru w terminie 14 dni od daty dostawy towaru)
  • za pobraniem
13. W przypadku braku towaru lub konieczności dłuższego oczekiwania na jego sprowadzenie klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

14.
Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby jak najszybciej zrealizować zamówienie złożone przez klienta. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od 3 do 30 dni.

15.
Do każdej paczki dodawany jest dokument potwierdzający sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT. Firma KATRONIC może wysłać fakturę elektroniczną poprzez e-mail po wcześniejszym ustaleniu takiej opcji z klientem.

16.
Towary sprzedawane przez firmę KATRONIC są wysokiej jakości. Są magazynowane i pakowane w warunkach zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.

17.
Nasza firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ograniczonych czasowo i ilościowo promocji wybranych towarów.

18.
Towary przedstawiane na stronie internetowej są objęte gwarancją. Klient otrzyma dokument gwarancji - paragon lub fakturę. W zależności od specyfiki towaru będzie to gwarancja realizowana przez KATRONIC lub tzw. gwarancja producenta, gdzie wsparcie gwarancyjne oferuje bezpośrednio producent. Gwarancja wynosi od 12 do 24 miesięcy.

19. Towar poddawany nieautoryzowanym przeróbkom lub mechanicznie uszkodzony przez klienta traci prawa gwarancyjne.

20.
Reklamacja rozpatrywana jest przez firmę KATRONIC w terminie do 30 dni roboczych. Uszkodzony towar należy odesłać na adres siedziby firmy KATRONIC na koszt klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz opis uszkodzenia. W przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu. Naprawiony towar zostanie wysłany do klienta na koszt firmy KATRONIC. Jeśli klient posiada jakiekolwiek zastrzeżenia powinien powiadomić dział serwisu pod numerem telefonu +48 607 196 651 lub e-mailem: serwis@katronic.pl w terminie nie później niż 7 dni.

21. Firma KATRONIC przykłada szczególną staranność, aby opisy i specyfikacje towarów znajdujących się na stronie internetowej były jak najbardziej wierne, dokładne i aktualne. KATRONIC nie odpowiada za ewentualne błędy i sugeruje kontakt z działem handlowym w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

22.
KATRONIC stara się, aby zamieszczone zdjęcia produktów przedstawiały dokładnie sprzedawany towar. Czasami jednak mogą one
się w nieznaczny sposób różnić od oryginału. Intencją zamieszczenia tego typu zdjęć jest jedynie przybliżenie klientowi wyglądu oferowanego produktu.

23. Zwrot towaru zakupionego przez Internet jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Towar powinien zostać odesłany w stanie nienaruszonym na koszt kupującego do siedziby firmy KATRONIC.

24. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

25. W sytuacjach konfliktowych firma KATRONIC będzie dążyła do ich polubownego załatwienia. Gdy okaże się to niemożliwe spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby KATRONIC.

26. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z wykorzystaniem strony internetowej między klientami a firmą KATRONIC. Regulamin jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej oraz przytaczany w korespondencji potwierdzającej fakt złożenia zamówienia w formie linka do odpowiedniej witryny.

27.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt kanałami komunikacji wymienionymi na stronie "Kontakt".
Logo Katronic

adres firmy

ul. Tysiąclecia 96
98-432 Dzietrzkowice

NIP: 9970159361
REGON: 383020260

konta bankowe

Nest Bank
PLN: 05 1870 1045 2078 1057 3026 0001
USD: 84 2530 0008 2011 1057 3026 0001

MINI KOMPUTERY

NAKŁADKI

KLAWIATURY

MONITORY

KOMPUTERY PANELOWE